Privacyverklaring Soft Rebel

PRIVACYVERKLARING & COOKIEBELEID 

Soft Rebel hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Contactgegevens

Soft Rebel
www.softrebel.nl
info@softrebel.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten, wij gebruik maken van uw diensten, u onze website heeft bezocht of dat u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 

Persoonsgegevens (potentiele) Klanten (potentiele)
Leveranciers
Nieuwbrief Website bezoekers
  • Voor- en achternaam

V

V

V

X

  • Adresgegevens bedrijf

V

V

X

  • Telefoonnummer

V

V

X

  • E-mailadres

V

V

V

X

  • Bankrekeningnummer

V

V

X

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Wettelijke grondslag
  • Uitvoering overeenkomst met klant of leverancier
  • Communiceren met potentiele klanten en potentiele leveranciers
  • Afhandelen en factureren van uw bestelling
  • Verzamelen informatie over het gebruik van de website (Google Analytics)

Bewaartermijn persoonsgegevens
Soft Rebel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Soft Rebel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.  Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Naast functionele cookies zijn er ook niet-functionele cookies. Soft Rebel gebruikt alleen niet-functionele cookies om informatie te verzamelen (Google Analytics) over het gebruik van de website. Er worden geen persoonsgegevens bewaard.
U kunt u afmelden voor niet-functionele cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Pinterest, Instagram en Twitter zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Soft Rebel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen via het e-mailadres kirstenkruze@hotmail.com Bij het inzien, corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Wijziging op de privacyverklaring
Soft Rebel kan de privacyverklaring aanpassen. De meest actuele privacyverklaring is altijd via de website van Waterking te raadplegen.